Spring til indhold

Anne

Jeg hedder Anne Fontenay og er uddannet fløjtenist fra Nordjysk Musikkonservatorium. Her bestod jeg i 2000 en klassisk musikpædagogik diplomeksamen. Jeg har efterfølgende videreuddannet mig inden for forskoleområdet og har deltaget på en masse forskellige efteruddannelseskurser.

Desuden har jeg en diplomeksamen i kunst og kulturformidling for børn og unge fra Universitet College Sjælland samt et enkelt diplomfag i projektledelse.

Jeg har i mange år har undervist på forskellige musikskoler rundt om i landet, både som fløjtelærer men også som forskolelærer. Jeg har undervist børn i alle aldre og har altid nydt at lege, især med de små børn.

De senere år er jeg, både alene men også i samarbejde med andre gode kollegaer, begyndt at udvikle nyt materiale mere og mere, da jeg syntes det er svært at finde nyt og spændende materiale til instrumentalundervisningen. Jeg fandt i min søgen efter nye fællesskaber, et internationalt fløjtefællesskab skabt af Stephanie Superle – Fluteplay. Ligesom Christina syntes jeg det lød rigtig interessant, da fløjteundervisning for de helt små børn her i Danmark er et stort uopdyrket område. Jeg har altid selv syntes det var sjovt at undervise de små – så kan man nemlig få lov til at lege hele timen! Her i Danmark underviser vi ikke mange af de 4-7 årige på fløjte og det syntes jeg er synd. De kan nemlig godt og der findes efterhånden en del af de små instrumenter som er gode til begynderundervisningen.

Ud over dette projekt med Christina, har jeg mit eget projekt med at lave min egen metodebog samt materialer der kan bruges sammen med den. Metodebogen har jeg valgt at kalde “Min fløjtebog” og består i dag af 3 bøger samt en del supplerende materiale som jeg hele tiden udvikler på.

Desuden er jeg med i to andre projekter:

Nodeboxen.dk er et projekt, hvor jeg sammen med Marie Hansen, udvikler teorimateriale på dansk som understøtter teoriundervisning i instrumentaltimerne. Dette materiale kan fint gå sammen med andre systemer som fx Music Mind Games og fungerer som en slags repetition af det, man har gennemgået i timen.
Dette materiale kan findes på Facebook under navnet nodeboxen.dk, og en del af materialet ligger til fri afbenyttelse. 

Patchwork Musik er et projekt, hvor jeg arbejder sammen med komponist Mette Nielsen, om at skabe værker til de fleksible ensembler, som kan bruges igen og igen, og som også kræver, at eleverne er medkomponerende. Dette gør, at eleverne får et større ejerskab overfor musikken.
Patchwork Musik – Isfjeldet – der er uropført ved Maniitsoq Musikskole i Grønland, er udgivet hos Edition S og kan findes under deres musikskoleserie.
I øjeblikket er vi ved at udarbejde to nye stykker til serien Patchwork Musik. De to nye stykker bliver et stykke til begynderleverne, der lige er startet på deres instrument, og et stykke til de elever, som er tæt på MGK-niveau.
Begge stykker forventer vi at uropføre i løbet af 2021 og de vil ligeledes også kunne købes hos Edition S.