Shop

Her i shoppen kan du finde nogle af de materialer, vi har lavet. Det er alt sammen lavet til vores egen undervisning. Noget er lavet til de allermindste børn, og andet er til de ældre.
Du vil løbende finde mere og mere materiale, efterhånden som vi får det produceret.

Nogle gratis materialer er til direkte download, og andre skal du skrive efter.
Alle andre materialer kan du købe ved at kontakte os på floejterpaatvaers@outlook.dk

Venlig hilsen Christina og Anne